terese3[1]

TRYGGARE HANTERING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Den 25 maj 2018 träder det nya EU-direktivet GDPR in. Dataskyddsförordningen innebär att Du får bättre kontroll över Dina personuppgifter företag och organisationer har om Dig och hur dessa får användas.

Vad är egentligen en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Även foton på personer klassas som personuppgifter

Vilka uppgifter samlar vi in om dig och i vilket syfte?

Vi på hundx sparar ditt namn och adress  när du anmäler dig till en kurs eller en privatträning hos oss. Vi sparar även dina kontaktuppgifter så som telefonnummer och mailadress. Samt betalningsinformation och betalningshistorik. 

Uppgifterna sparas i syfte att underlätta fakturering vid återkommande kurser eller privatträningar hos oss. Eller för att kunna upplysa dig om att det ligger nya kurser ute på vår hemsida. 

Betalningsuppgifterna sparar vi i syfte att lättare kunna hantera om något blivit fel. Samt att uppgifterna måste sparars enligt bokföringslagen. 

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina personuupgifter i 10 år enligt bokföringslagen. 

Sammtycke

Genom att du anmäler dig till en av våra kurser eller privatträningar så godkänner du vår hantering av dina personuppgifter. Vill du inte att vi sparar dina uppgifter så kontaktar du oss eller om du vill se vilka uppgifter vi har om dig.